Setmana del part respectat

Aquesta és la setmana del part respectat, de debò que cal? És increïble que haguem de lluitar, o demanar, que se ens respecti el part dels nostres fills i filles, és increïble que haguem de lluitar per a que ens escoltin. Un part respectat quin tipus de part és? Què estem buscant?

Crec que un part respectat és un part on escolten el que la mare, el que la família, desitja pel naixement del seu nadó, un part respectat és aquell on no hi ha pressa, on es respecta la intimitat de la dona, del nadó, de la família. On s'acompanya des de la calma, des de la comprensió i no el jutjar, on es deixa sentir, on es deixa canviar, on s'escolta el que la dona desitja i on es fa com la mare desitja, un part respectat pot ésser a casa, a una casa de naixements, a un hospital, allà on la mare i el nadó que està apunt d'arribar vulguin veure's per primera vegada. Un part respectat és aquell on el desig de la mare és importantíssim, on el ritme de tots dos, el treball de tots dos és només cosa d'ells dos, on ningú posa presa, on ningú posa la mà per parar-ho.
 

Un part respectat és també un naixement respectat, acollir la criatura amb els desitjos i opcions que la mare i la família han escollit, on el més important són mare i fill/a, on no hi ha res millor que ells dos mirant-se, coneixent-se, olorant-se. Un naixement acompanyat amb amor, calidesa, sostenció, dolçor
Però no hi ha part i naixement respectat si les dones no tenim, no busquem, informació, si nosaltres no decidim, si nosaltres no escollim, per a poder tenir un part respectat ens han d'informar de les opcions, per a tenir un naixement respectat ens han d'informar dels protocols, per a poder demanar, per a poder escollir hem de saber, hem de conèixer.
Esta es la semana del parto respetado, de verdad hace falta? Es increíble que hayamos de luchar, o pedir, que se nos respete el parto de nuestros hijos e hijas, es increíble que hayamos de luchar para que nos escuchen. Un parto respetado qué tipo de parto es? Qué estamos buscando?
 

Creo que un parto respetado es un parto donde se escucha lo que la madre, lo que la familia, desea para el nacimiento de su bebé, un parto respetado es aquel donde no hay prisa, donde se respeta la intimidad de la mujer, del bebé, de la familia. Donde se acompaña desde la calma, desde la comprensión y no el juzgar, donde se deja sentir, donde se deja cambiar, donde se escucha el que la mujer desea y donde se hace como la madre desea, un parto respetado puede ser en casa, en una casa de nacimientos, en un hospital, allá donde la madre y el bebé que está apunto de llegar quieran verse por primera vez. Un parto respetado es aquel donde el deseo de la madre es importantísimo, donde el ritmo de los dos, el trabajo de los dos es sólo cosa de ellos dos, donde nadie pone prisa, donde nadie pone la mano para pararlo.
 

Un parto respetado es también un nacimiento respetado, acoger la criatura con los deseos y opciones que la madre y la familia han escogido, donde lo más importante son madre e hijo/a, donde no hay nada mejor que ellos dos mirándose, conociéndose, tocándose, oliéndose. Un nacimiento acompañado con amor, calidez, sostento, dulzura

Pero no hay parto y nacimiento respetado si las mujeres no tenemos, no buscamos, información, si nosotras no decidimos, si nosotras no escogemos, para poder tener un parto respetado nos tienen que informar de las opciones, para tener un nacimiento respetado nos tienen que informar de los protocolos, para poder pedir, para poder escoger tenemos que saber, tenemos que conocer.


+ info aida@gurumaji.com

Som bones mares? Somos buenas madres?

Estic segura que tu ets la millor mare del món, i jo, i ella, totes. Quan et fas mare, quan desitges compartir el teu camí amb una criatura, amb una mestra o amb un mestre, ja et converteixes en mare, en la millor!! quan vas cada nit a dormir pensant de quina manera pots fer les coses més fàcils als teus fills i filles, quan respectes el teu sentir de tornar a treballar fora de casa, o el teu sentir de quedar-te a treballar a casa. Al respectar-me com a mare, com a dona, com a persona!! ensenyo la meva filla a respectar-me i a respectar-se, a respectar l'entorn, a poder prendre les seves pròpies decisions, a ser conscient del que vol i fer-ho tot respectant, tolerant. El respecte ha ser la base de qualsevol relació, de qualsevol intercanvi, de qualsevol experiència.

Em considero una afortunada per que respecto el que sento, el que em fa estar bé, qui sóc!! de vegades ni jo mateixa entenc el que sento, ni ho vull entendre!! llàgrimes, o grans rialles, que venen sense avisar i les deixo sortir, les deixo fluir i em deixo sentir, em deixo ser.

Respecto els sentiments de la Nora tot i que de vegades no els entengui, respecto les demandes de la Nora tot i que no sempre pugui complir-les, respecto la Nora com a persona i em respecto a mi com a tal. Totes dues en les nostres relacions aprenem, cada dia, a respectar punts de vista diferents, opinions i maneres de fer diferents, que també, a la seva manera, ens ensenyen, ens enriqueixen

Això és ser una bona mare, la millor, respectar-me i respectar-la, no ho sé fer millor, per què ja ho faig bé!!! Ella em va escollir, jo la vaig escollir, i totes dues, poc a poc, passa a passa, anem caminant en aquesta maternitat conscient, en aquesta maternitat fluida i alliçonadora, aquest creixement familiar.

Jo sóc la millor, i tu també!!

Estoy segura de que tú eres la mejor madre del mundo, y yo, y ella, todas. Cuando eres madre, cuando deseas compartir tu camino con una criatura, con una maestra o con un maestro, ya te conviertes en madre, en la mejor!! cuando vas cada noche a dormir pensando de qué manera puedes hacer las cosas más fáciles a tus hijos e hijas, cuando respetas tu sentir a volver a trabajar fuera de casa, o tu sentir de quedarte a trabajar en casa. Al respetarme como madre, como mujer, como persona!! enseño a mi hija a respetarme y a respetarse, a respetar el entorno, a poder tomar sus propias decisiones, a ser consciente de lo que quiere y hacerlo respetando, tolerando. El respeto ha ser la base de cualquier relación, de cualquier intercambio, de cualquier experiencia.

Me considero una afortunada por que respeto lo que siento, lo que me hace estar bien, quién soy!! a veces ni yo misma entiendo lo que siento, ni lo quiero entender!! lágrimas, o grandes risas, que vienen sin avisar y las dejo salir, las dejo fluir y me dejo sentir, me dejo ser.

Respeto los sentimientos de Nora a pesar de que a veces no los entienda, respeto las demandas de Nora a pesar de que no siempre pueda cumplirlas, respeto a Nora como persona y me respeto a mí como tal. Las dos en nuestras relaciones aprendemos, cada día, a respetar puntos de vista diferentes, opiniones y maneras de hacer diferentes, que también, a su manera, nos enseñan, nos enriquecen

Esto es ser una buena madre, la mejor, respetarme y respetarla, no lo sé hacer mejor, por qué ya lo hago bien!!! Ella me escogió, yo la escogí, y las dos, poco a poco, paso a paso, vamos andando en esta maternidad consciente, en esta maternidad fluida y aleccionadora, en este crecimiento familiar.

Yo soy la mejor, y tú también!!