Adéu 2013, Benvingut 2014!!!!!
Avui acomiadarem, entre menjar, festa, raïm i riures, un any que ha estat tot un repte, un any de canvis i de consolidacions, un any de noves experiències i renovades energies, un any de nous nadons, famílies, mares i de les de ja fa temps, un any ple de moments màgics, únics i increïbles, un any, com tots, per recordar!!

Aquest 2013 he estat acompanyant, i acompanyada, de moltes famílies, de mares coratjoses, com la Laura, de mares tot terreny, com l'Ani, de mares dolces, com l'Eva, de mares decidides, com la Sara, de mares constants, com la Pili, de mares curioses, com l'Esther, de mares sorpreses, com la Laida, de mares serenes, com la Irene, de mares protectores, com l'Anna, de mares creatives, com la Mireia, de mares que creixen contínuament, com l'Ariadna, de mares sense presses, com la Laia, de mares directes, com la Mónica, de mares dividides, com la Ruth, i així moltes més, l'Esmeralda, la Ceci, la Fàtima, la Rosa, la Bea, la Núria, l'Àngels, la Marina, la Bàrbara, la Raquel, la Francesca i un llarg etcètera!! la sort d'haver compartit amb pares valents, com el Jordi, amb pares al·lucinats, com el Xavi, amb pares presents, com el Raul, amb pares companys, com l'Òscar, amb pares conscients, com el Juan, amb pares adaptatius, com el David, amb pares respectuosos, com l'Oriol, amb pares sobrepassats, com el David, i sobretot la sort d'haver estat acompanyada per nadons, nenes i nens fantàstics, el decidit Pep, el divertit Unai, la Maria decidida, el Jan divertit, la Laia riallera, el Martranquil, la curiosa Sofia, l'explorador Aleix, el grandot Miquel, la bonica Arlet, la independent Nora, la curiosa Alba, l'inesgotable Quim, el seré Eneko, i així no acabaria mai.....


Aquest 2014 que ja es veu per la finestra ens portarà més reptes, més riures, més llàgrimes, aprenentatge, adaptació, però també estic segura ens portarà més compartir, més xarxa de mares, més tribus, més acompanyaments, el privilegi de la meva feina donant la benvinguda a nadons, mares, pares, famílies!!

I ara obro els braços, les mans i amb un gran somriure dic adéu a l'any que acomiado, segurament amb alguna llàgrima d'agraïment, d'enyorança, i amb aquest mateix somriure i braços acolliré l'any que arriba, l'any que tinc ganes d'explorar, de conèixer, de viure, d'experimentar, de compartir, de caminar, de córrer, de saltar... de conèixer!!

Agraïda amb totes i cada una de vosaltres, grans famílies, i a l'espera de continuar creixent i estimant, d'emocionar-me
Hoy despediremos, entre comida, fiesta, uva y risas, un año que ha sido todo un reto, un año de cambios y de consolidaciones, un año de nuevas experiencias y renovadas energías, un año de nuevos bebés, familias, madres y de las de ya hace tiempo, un año lleno de momentos mágicos, únicos e increíbles, un año, como todos, para recordar!!

Este 2013 he acompañado, y he sido acompañada, de muchas familias, de madres con coraje, como Laura, de madres todoterreno, como Ani, de madres dulces, como Eva, de madres decididas, como Sara, de madres constantes, como Pili, de madres curiosas, como Esther, de madres sorprendidas, como Laida, de madres serenas, como Irene, de madres protectoras, como Anna, de madres creativas, como Mireia, de madres que crecen continuamente, como Ariadna, de madres sin prisas, como Laia, de madres directas, como Mónica, de madres divididas, como Ruth, y así muchas más, Esmeralda, Ceci, Fàtima, Rosa, Bea, Núria, Àngels, Marina, Bàrbara, Raquel, Francesca y un largo etcétera!! la suerte de haber compartido con padres valientes, como Jordi, con padres alucinados, como Xavier, con padres presentes, como Raul, con padres compañeros, como Òscar, con padres conscientes, como Juan, con padres adaptativos, como David, con padres respetuosos, como Oriol, con padres sobrepasados, como David, y sobre todo la suerte de haber sido acompañada por bebés, niñas y niños fantásticos, el decidido Pep, el divertido Unai, la Maria decidida, Jan divertido, Laia risueña, Marc tranquilo, la curiosa Sofía, el explorador Aleix, el gran Miquel, la bonita Arlet, la independiente Nora, la curiosa Alba, el inagotable Quim, el sereno Eneo, y así no acabaría nunca.....


Este 2014 que ya se ve por la ventana nos traerá más retos, 
más risas, más lágrimas, aprendizaje, adaptación, pero también estoy segura nos traerá más compartir, más red de madres, más tribus, más acompañamientos, el privilegio de mi trabajo dando la bienvenida a bebés, madres, padres, familias!!

Y ahora abro los brazos, las manos y con una gran sonrisa digo adiós al año que despido, seguramente con alguna lágrima de agradecimiento, de añoranza, y con esta misma sonrisa y brazos acogeré el año que llega, el año que tengo ganas de explorar, de conocer, de vivir, de experimentar, de compartir, de andar, de correr, de saltar... de conocer!!


Agradecida con todas y cada una de vosotras, grandes familias, y a la espera de continuar creciendo y amando, de emocionarme 
+ info aida@gurumaji.com