Nodrir-me, Nutrirme

La maternitat  moments plens de llum, d'alegria, de joia, de riures... però també els té foscos, de tristor, esgotament, avorriment, plors..


La maternit
at és meravellosa, si més no per a mi, però també ha estat, en molts moments, terrible, si més no per a mi.

Conforme passen els anys i la Nora i jo ens fem grans, si; totes dues alhora, m'adono que cada benvinguda, alhora, amaga un petit dol, un acomiadament. Cada nova etapa és un adéu a les etapes viscudes, Cada nou repte és un adéu als ja assolits.

I en cada instant la Nora m'ensenya, de bat a bat, a perdonar-me, a estimar-me, a acceptar-me. Ella sempre està disposada a posar-ho fàcil, quan així ho necessito, i també m'ho posa molt difícil quan tinc quelcom per aprendre, quelcom per entendre, quelcom per acceptar.

Veure-la créixer és i ha estat veurem créixer, acompanyar en el seu camí, ara, és una recollida, moltes vegades, de tot el que hem sembrat, de tot el que hi hem posat, de tot el que hem aconseguit, de tot el que hem fet, de tot el que hem canviat, de tot el que hem après.

I avui és un d'aquells dies que em necessito, que em vull nodrir, per poder seguir nodrint, per poder seguir maternant, un d'aquells dies que vull estar sola, tranquil·la, escoltant-me, acompanyant-me, sentint-me. Un d'aquells dies sense pressa, sense soroll, sense gent, en pijama. Avui gaudeixo de mi, de la mare que sóc, de la dona que sóc, de qui sóc.
 La maternidad tiene momentos llenos de luz, de alegría, de joya, de risas... pero también los tiene oscuros, de tristeza, agotamiento, aburrimiento, llantos..

La maternidad es maravillosa, cuando menos para mí, pero también ha sido, en muchos momentos, terrible, cuando menos para mí.

Conforme pasan los años y Nora y yo nos hacemos grandes, sí; las dos a la vez, me doy cuenta que cada bienvenida, a la vez, esconde un pequeño luto, una despedida. Cada nueva etapa es un adiós a las etapas vividas, Cada nuevo reto es un adiós a los ya logrados.
Y en cada instante Nora me enseña, de par en par, a perdonarme, a quererme, a aceptarme. Ella siempre está dispuesta a ponerlo fácil, cuando así lo necesito, y también me lo pone muy difícil cuando tengo algo que aprender, algo que entender, algo que aceptar

Verla crecer es y ha sido veremos crecer, acompañarla en su camino, ahora, es una recogida, muchas veces, de todo lo que hemos sembrado, de todo lo que hemos puesto, de todo lo que hemos conseguido, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos cambiado, de todo lo que hemos aprendido


Y hoy es uno de aquellos días que me necesito, que me quiero nutrir, para poder seguir nutriendo, para poder seguir maternando, uno de aquellos días que quiero estar sola, tranquila, escuchándome, acompañándome, sintiéndome.. Uno de aquellos días sin prisa, sin ruido, sin gente, en pijama. Hoy disfruto de mí, de la madre que soy, de la mujer que soy, de quién soy