Som bones mares? Somos buenas madres?

Estic segura que tu ets la millor mare del món, i jo, i ella, totes. Quan et fas mare, quan desitges compartir el teu camí amb una criatura, amb una mestra o amb un mestre, ja et converteixes en mare, en la millor!! quan vas cada nit a dormir pensant de quina manera pots fer les coses més fàcils als teus fills i filles, quan respectes el teu sentir de tornar a treballar fora de casa, o el teu sentir de quedar-te a treballar a casa. Al respectar-me com a mare, com a dona, com a persona!! ensenyo la meva filla a respectar-me i a respectar-se, a respectar l'entorn, a poder prendre les seves pròpies decisions, a ser conscient del que vol i fer-ho tot respectant, tolerant. El respecte ha ser la base de qualsevol relació, de qualsevol intercanvi, de qualsevol experiència.

Em considero una afortunada per que respecto el que sento, el que em fa estar bé, qui sóc!! de vegades ni jo mateixa entenc el que sento, ni ho vull entendre!! llàgrimes, o grans rialles, que venen sense avisar i les deixo sortir, les deixo fluir i em deixo sentir, em deixo ser.

Respecto els sentiments de la Nora tot i que de vegades no els entengui, respecto les demandes de la Nora tot i que no sempre pugui complir-les, respecto la Nora com a persona i em respecto a mi com a tal. Totes dues en les nostres relacions aprenem, cada dia, a respectar punts de vista diferents, opinions i maneres de fer diferents, que també, a la seva manera, ens ensenyen, ens enriqueixen

Això és ser una bona mare, la millor, respectar-me i respectar-la, no ho sé fer millor, per què ja ho faig bé!!! Ella em va escollir, jo la vaig escollir, i totes dues, poc a poc, passa a passa, anem caminant en aquesta maternitat conscient, en aquesta maternitat fluida i alliçonadora, aquest creixement familiar.

Jo sóc la millor, i tu també!!

Estoy segura de que tú eres la mejor madre del mundo, y yo, y ella, todas. Cuando eres madre, cuando deseas compartir tu camino con una criatura, con una maestra o con un maestro, ya te conviertes en madre, en la mejor!! cuando vas cada noche a dormir pensando de qué manera puedes hacer las cosas más fáciles a tus hijos e hijas, cuando respetas tu sentir a volver a trabajar fuera de casa, o tu sentir de quedarte a trabajar en casa. Al respetarme como madre, como mujer, como persona!! enseño a mi hija a respetarme y a respetarse, a respetar el entorno, a poder tomar sus propias decisiones, a ser consciente de lo que quiere y hacerlo respetando, tolerando. El respeto ha ser la base de cualquier relación, de cualquier intercambio, de cualquier experiencia.

Me considero una afortunada por que respeto lo que siento, lo que me hace estar bien, quién soy!! a veces ni yo misma entiendo lo que siento, ni lo quiero entender!! lágrimas, o grandes risas, que vienen sin avisar y las dejo salir, las dejo fluir y me dejo sentir, me dejo ser.

Respeto los sentimientos de Nora a pesar de que a veces no los entienda, respeto las demandas de Nora a pesar de que no siempre pueda cumplirlas, respeto a Nora como persona y me respeto a mí como tal. Las dos en nuestras relaciones aprendemos, cada día, a respetar puntos de vista diferentes, opiniones y maneras de hacer diferentes, que también, a su manera, nos enseñan, nos enriquecen

Esto es ser una buena madre, la mejor, respetarme y respetarla, no lo sé hacer mejor, por qué ya lo hago bien!!! Ella me escogió, yo la escogí, y las dos, poco a poco, paso a paso, vamos andando en esta maternidad consciente, en esta maternidad fluida y aleccionadora, en este crecimiento familiar.

Yo soy la mejor, y tú también!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario